Pompy Ciepła

Vitocaldens 222-F
Vitocal 161-A
Vitocal 200-G

Kompaktowe urządzenie hybrydowe Vitocaldens 222-F składające się z pompy ciepła powietrze / woda typu split, gazowego kotła kondensacyjnego i ładowanego warstwowo zasobnika ciepłej wody użytkowej.System grzewczy Vitocaldens 222-F jest kompletny i zajmuje wyjątkowo niewiele miejsca: w jego jednostce wewnętrznej zabudowano pompę ciepła, gazowy kocioł kondensacyjny i ładowany warstwowo zasobnik ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) o pojemności 130 litrów.

Pompa ciepła Vitocal 161-A jest samodzielnym, wysokoefektywnym urządzeniem do przygotowania ciepłej wody użytkowej pobierając ciepło bezpośrednio z powietrza otaczającego lub z sąsiednich pomieszczeń.Urządzenie posiada w pełni kompaktową zabudowę łącząc zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności 300 litrów, ze sprężarką oraz regulatorem elektronicznym.

Pompa ciepła Vitocal 200-G stanowi atrakcyjne cenowo rozwiązanie dla budynków jedno-, dwurodzinnych, a także obiektów użytkowych, itp.

Oferowane wersje pompy ciepła mogą wykorzystywać jako dolne źródło ciepła zarówno grunt (typ BWC solanka/woda) jak i wodę (typ WWC woda/woda) gwarantując całoroczne, komfortowe zaopatrzenie domu w ciepło w trybie monowalentnym.

Vitocal 200-S
Vitocal 222-G/242-G
Vitocal 222-S/242-S

Pompa ciepła typu Split –Vitocal 200-S wykorzystuje w efektywny sposób otaczające nas ciepło z powietrza zewnętrznego. Jest przeznaczona przede wszystkim dla nowych budynków ale także w odpowiedniej konfiguracji systemu dla budynków modernizowanych. Pompa ciepła Vitocal 200-S dostępna jest alternatywnie jako system grzewczy budynku lub też jako system grzewczo-chłodzący. Vitocal 200-S wykorzystuje ciepło zawarte w powietrzu zewnętrznym. Odporna na warunki meteorologiczne jednostka zewnętrzna pozwala na dużą swobodę zabudowy w sąsiedztwie budynku. Dzięki niewielkim gabarytom i masie, możliwe jest także jej instalowanie na ścianach zewnętrznych budynku, czy też na dachu płaskim.

Pompa ciepła Vitocal 222-G stanowi kompleksowe rozwiązanie dla domów niskoenergetycznych. Oznacza to połączenie w jednej obudowie pompy ciepła typu solanka-woda oraz podgrzewacza ciepłej wody użytkowej. Powierzchnia zabudowy urządzenia wynosi zaledwie 600 x 680 mm, dzięki czemu technika pomp ciepła może być już stosowana w budynkach, gdzie nie przewidziano tradycyjnego pomieszczenia kotłowni.

Vitocal 242-G łączy w sobie pompę ciepła typu solanka-woda, podgrzewacz ciepłej wody użytkowej i komponenty do przyłączenia instalacji solarnej takie jak pompa obiegowa, automatyka, armatura zabezpieczająca i odcinająca. Podłączenie instalacji solarnej ze strony urządzenia wymaga jedynie zastosowania dodatkowego naczynia wzbiorczego.

Kompaktowe pompy ciepła typu Split: Vitocal 222-S oraz 242-S zawierając wbudowany podgrzewacz pojemnościowy cwu oraz osprzęt instalacji grzewczej, zmniejszają koszty inwestycyjne i oszczędzają miejsce zabudowy.

Vitocal 242-S jest jedyną na rynku pompą ciepła typu Split z funkcją „Solar” – dzięki wbudowanemu biwalentnemu podgrzewaczowi ciepłej wody użytkowej 220 litrów, możliwa jest bezpośrednia współpraca z kolektorami słonecznymi.

Vitocal 300-A
Vitocal 300-A (AWO)
Vitocal 300-G

Nowa pompa ciepła  Vitocal 300-A  jest pierwszą pompą typu powietrze/woda z zastosowaniem technologii Digital-Scroll i elektronicznie sterowanym zaworze rozprężnym Biflow. Dzięki temu uzyskuje współczynnik efektywności COP do 3,9 (według normy EN 14511), redukując wyraźnie roczne koszty eksploatacji urządzenia.

 Nowa pompa ciepła powietrze / woda  Vitocal 300-A zwraca uwagę nie tylko nowoczesnym wyglądem. Z maksymalną temperaturą zasilania do 65°C do ogrzewania i komfortowego podgrzewu ciepłej wody pompa ciepła Vitocal 300-A jest doskonałym sposobem na modernizację w domach jedno- i dwurodzinnych. Pracuje ona bardzo efektywnie i osiąga wysokie sprawności roczne. Koszty prądu do bieżącej pracy pompy ciepła są nieznaczne.

 Nowa pompa ciepła  Vitocal 300-G wykorzystuje technologię sprężarek z elektronicznie sterowanym zaworem rozprężnym oraz systemem RCD (Refrigerant Cycle Diagnostic System). Stała optymalizacja pracy sprężarki pozwala na usyskiwanie wysokiego współczynnika efektywności COP do 4,9 dla pompy w wersji solanka/woda (według normy EN 14511), redukując wyraźnie roczne koszty eksploatacji urządzenia. Temperatura zasilania instalacji grzewczej budynku może wynosić do 60 oC. Kompaktowa budowa pompy ciepła

Vitocal 333-G/343-G
Vitocal 350-A
Vitocal 350-G

Rozwiązania dla domów jednorodzinnych:  

Vitocal 333-G – kompaktowa pompa ciepła solanka/woda z podgrzewaczem cwu

Vitocal 333-G NC – dodatkowe wyposażenie dla funkcji „natural cooling”

Vitocal 343-G – dodatkowa możliwość przyłączenia kolektorów słonecznych.

 
Przyszłość należy do domów o niewielkim zapotrzebowaniu na energię cieplną, ponieważ korzystnie wpływają na środowisko, minimalizują emisję CO2 i oszczędzają naturalne zasoby paliw. Szczególnie wtedy, jeżeli wykorzystują odnawialne źródła energii jak pompa ciepła Vitocal 343-G typu solanka-woda, która dodatkowo (w odróżnieniu od pompy typu Vitocal 333-G) może współpracować z instalacją solarną.

Vitocal 350-A  umożliwia modernizację instalacji grzewczych: dodatkowy wtrysk pary w obiegu sprężarkowym (cykl EVI) zapewnia temperaturę na zasilaniu do do 65°C. Pompa tego typu, jest więc idealna dla starszych instalacji grzewczych. Pompa ciepła pobiera przy tym ciepło z otaczającego powietrza, bez konieczności wykonywania np. sond gruntowych. Vitocal 350-A pozwala na wybór miejsca zainstalowania: na zewnątrz lub wewnątrz budynku.

Korzyść z ustawienia na zewnątrz: oszczędność cennej powierzchni mieszkalnej lub użytkowej.

Kocioł wodny stalowy typu UNIX Pompa ciepła Vitocal 350-G to szczególnie wydajne rozwiązanie dla podwyższonych wymagań ciepłej wody użytkowej oraz systemów grzewczych w budynkach modernizowanych. Zapewnia temperaturę zasilania do 70°C.
Pompa ciepła „slave” Vitocal 350-G (typ BWS) regulowana jest przez moduł „master”. Możliwość zestawiania różnych wielości i ilości modułów, pozwala dopasować układ kaskadowy pomp ciepła do zapotrzebowania ciepła, np. w domu wielorodzinnym.

NC-Box
AC-Box
 
 

Pompy ciepła mogą być stosowane również dla chłodzenia pomieszczeń w sezonie letnim, gdy temperatura wewnątrz budynków jest przeważnie wyższa niż temperatura gruntu lub wody głębinowej. Funkcja „natural cooling” pozwala wykorzystać naturalne źródło chłodu jakim jest właśnie grunt lub woda dla obniżania temperatury wewnętrznej pomieszczeń. Co szczególnie istotne – jest to najtańszy sposób na pozyskanie chłodu, ponieważ nie wymaga pracy sprężarki pompy ciepła. Regulator pompy ciepła typu solanka/woda lub woda/woda uruchamia jedynie pompę obiegową w obiegu pierwotnym (np. kolektor ziemny, sonda gruntowa) i wtórnym (np. obieg klimakonwektorów, układ grzewczy) dla przenoszenia chłodu.

Moduł  AC-Box łączy w sobie dwie funkcje : energooszczędnego naturalnego chłodzenia „natural cooling” z wykorzystaniem chłodu gruntu oraz wydajnego chłodzenia aktywnego „active cooling”. W trybie chłodzenia naturalnego wykorzystuje się bezpośrednio niższą temperaturę gruntu do chłodzenia pomieszczeń – wymagana jest praca jedynie pompy obiegu grzewczego (chłodzącego) i pompy obiegu solanki. Jeżeli wydajność trybu „natural cooling” jest zbyt mała do osiągnięcia wymaganej temperatury pomieszczeń, automatycznie włącza się tryb chłodzenia aktywnego „active cooling” z wykorzystaniem pracy sprężarki i obiegu chłodniczego pompy ciepła.