Ogrzewanie podjazdów

topienie sniegu

Działa precyzyjnie nawet wtedy, gdy jest śnieżnie i mroźno

W okresie zimowym powierzchnie zewnętrzne takie jak podjazdy, drogi pożarowe, miejsca parkingowe, strefy dla pieszych, mosty, skrzyżowania czy lądowiska dla helikopterów muszą być regularnie oczyszczane ze śniegu i lodu. Zintegrowane z podłożem systemy ogrzewania płaszczyznowego Uponor pozwalają uniknąć czasochłonnego odśnieżania i posypywania solą czy piaskiem. Automatycznie sterowany system uruchamia się jedynie wtedy, gdy zachodzi potrzeba – zarówno w dzień, jak i w nocy.

System do topienia śniegu i lodu Uponor Meltaway zasilany jest wodą o minimalnej temperaturze +35°C. Oznacza to, że może wykorzystywać różne źródła ciepła, w tym wodę odprowadzaną z lokalnych systemów ogrzewania, ciepło odpadowe z różnych procesów, pompę ciepła, itd. Energia z dowolnego źródła jest przekazywana poprzez wymiennik ciepła do systemu ogrzewania płaszczyznowego. Proste rozwiązanie składa się z rur Uponor PE-Xa o średnicy 25 mm oraz rozdzielacza przemysłowego Uponor.

topienie sniegu2

Fundamentalną zasadą przy projektowaniu systemu topienia śniegu i lodu Uponor jest zapewnienie jednakowych długości wszystkich obwodów. Ciepło będzie wtedy rozprowadzane równomiernie, bez konieczności dławienia przepływu. Rury dystrybucyjne należy zaprojektować z wykorzystaniem systemu rur preizolowanych Uponor dla budynków przemysłowych. Posiadają one gotową warstwę izolacji, a dzięki wysokiej elastyczności mogą być układane bezpośrednio w ziemi lub ścianach. System topienia śniegu i lodu Uponor może osiągać moc do 350 W/m2, jednak powinna ona być każdorazowo dobierana, w zależności od indywidualnych uwarunkowań. Należy odpowiednio dobrać również głębokość ułożenia instalacji i odległość pomiędzy poszczególnymi pętlami. Dzięki naszemu długoletniemu doświadczeniu możemy służyć Państwu doradztwem w tym zakresie.

Ogrzewanie powierzchni zewnętrznych w pigułce

  • System zapewnia maksymalne bezpieczeństwo przez całą dobę
  • Automatyczne odmrażanie, brak konieczności odśnieżania ręcznego
  • Chroni powierzchnie przed uszkodzeniami
  • Możliwość wykorzystania ciepła odpadowego
  • Szybka i łatwa instalacja z wykorzystaniem trwałych rur Uponor PE-Xa
  • Kompletny system obejmujący wszystkie akcesoria
  • Mniejsze ryzyko poślizgnięć i upadków

Dodaj komentarz