Kotły na paliwo stałe

KLIKNIJ NA ZDJĘCIE PRODUKTU BY PRZEJŚĆ NA STRONĘ PRODUCENTA

Dokument bez tytułu


UNIXInstrukcja Obsługi Kotła Gazowego UNIX
EKONOXInstrukcja Obsługi Kotła Gazowego UNIX
SMOKER

Kocioł wodny stalowy typu UNIX przeznaczony jest do zasilania instalacji centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Kocioł przystosowany jest do spalania paliw stałych: węgla, mieszanki miałowo-węglowej, drewna i jego odpadów. Posiada konstrukcję o poziomym ułożeniu półek wodnych stanowiących główny element wymiennika ciepła. Wygodny wsyp, duże drzwiczki załadunkowe oraz komora paleniskowa ułatwiają spalanie dużych szczap drewna.

EKONOX to kocioł przystosowany do spalania paliw stałych: węgla, mieszanki miałowo-węglowej, drewna i jego odpadów. Wygodny wsyp, duże drzwiczki załadunkowe oraz komora paleniskowa ułatwiają spalanie dużych szczap drewna. Kotły fabrycznie przystosowane do współpracy z: – miarkownikiem ciągu (przez co nie wymagają użycia energii elektrycznej) – zestawem nadmuchowym, który elektronicznie steruje procesem spalania.

Zaletą kotła typu SMOKER jest jego funkcjonalność. Kocioł jest przystosowany do spalania paliw stałych takich jak: miał węglowy, groszek, mieszanek miałowo-węglowych oraz dużych szczap drewna. Proces spalania jest kontrolowany poprzez mikroprocesorowy regulator, który współpracując z wentylatorem utrzymuje zadaną przez użytkownika temperaturę oraz steruje pracą pompy. Innowacyjnym rozwiązaniem konstrukcji kotła jak np. skośny wsyp ułatwiający załadunek paliwa.

BOXER
MASTER
TROX
Konstrukcja kotła BOXER przystosowana jest do dolno-górnego spalania paliw, co sprawia że kocioł z najlepszym skutkiem spala węgiel kamienny asortyment orzech, a także mieszanki węgla z miałem węglowym, drewnem i jego odpadami. BOXER wyposażony jest w elektroniczny regulator temperatury i wentylator nadmuchowy, który utrzymuje temperaturę w kotle na żądanym poziomie oraz steruje pracą pompy obiegowej C.O. i pompą ciepłej wody użytkowej. Kocioł może być także przystosowany do pracy z miarkownikiem ciągu. Czas pracy na jednym załadunku wynosi od 6 do 16 godzin.

Kocioł MASTER jest konstrukcją o poziomym ułożeniu półek wodnych stanowiących główny element wymiennika ciepła. Zaletą tego rodzaju rozwiązania jest zwarta budowa, łatwiejszy dostęp do czyszczenia kotła (od przodu), a zarazem mniejsze wymagania co do przekroju komina. Kocioł jest przystosowany do spalania węgla kamiennego, mieszanki węgla z miałem oraz miału zapalanego od góry. Cechą kotła jest obszerna komora paleniskowa co pozwala z dobrym skutkiem spalać paliwa długopłomienne w postaci wszelakiego rodzaju drewna.

Charakterystyczna cechą kotła grzewczego TROX jest zasada dolnego spalania (opcjonalnie dolno-górnego). Poszczególne elementy kotła C.O. wykonane są z blach 6mm-8mm-10mm – z uwagi na agresywne działanie substancji organicznych. Wymiennik kotła skonstruowano z pionowych paneli, a bezpośrednio nad paleniskiem zamontowany jest zasobnik i dodatkowe drzwiczki. Komora spalania posiada belkowy ruszt żeliwny, ceramiczne wyłożenie oraz szereg dysz napowietrzających, w celu zapewnienia najefektywniejszego procesu spalania.

SAS ECO
SOLID
SAS SLIM

Kocioł SAS ECO jest urządzeniem nowoczesnym, wielodobowym, w pełni automatycznym, w którym obsługa sprowadzona jest do minimum. Jest on niskotemperaturowym, kotłem c.o. przystosowanym do wysokoefektywnego spalania węgla kamiennego sortymentu miał (klasy 25/9) o wilgotności max. do 20% lub wegla kamiennego sortymentu groszek (nazwa handlowa eko-groszek).

Kocioł SOLID do spalania eko-groszku ma wymiennik ciepła z elementami ceramicznymi i zawirowywacze w ciągach spalinowych. To pozwoliło znacznie podnieść sprawność wymiennika i efektywność spalania oraz zmniejszyć emisję szkodliwych substancji, zwłaszcza pyłów, bez stosowania dodatkowych urządzeń, na przykład elektrofiltrów. 

Kocioł grzewczy typu SAS SLIM jest niskotemperaturowym kotłem c.o. przystosowanym do wysokoefektywnego spalania węgla kamiennego sortymentu groszek. Płaszcz wodny kotła stanowi prostopadłościan o podwójnych ścianach, podzielony przegrodami wodnymi.

SAS MI
SAS NWT
SAS MULTI

Kocioł grzewczy typu SAS MI miałowy jest urządzeniem cieplnym o górnym spalaniu i dwuciągowym, przegrodowym układzie komór spalinowych, przystosowanym do spalania węgla kamiennego sortymentu miał.

Podstawowym paliwem do kotłów grzewczych typu SAS MI jest węgiel kamienny do celów energetycznych, sortyment miał KL 27/10 o wilgotności ~30%. Zastępczo może być stosowany węgiel kamienny oraz drewno sezonowane.

Kotły grzewcze węglowe typu SAS NWT są urządzeniami nowoczesnej konstrukcji, o dolnym spalaniu paliw stałych i trzyciągowym układzie komór spalinowych. Kotły typu SAS NWT wyposażone zostały w sterownik (regulator temperatury) i wentylator nadmuchowy dzięki czemu cechują się większą stabilnością pracy oraz wykazują znaczne oszczędności.

Podstawowym paliwem dla tego typu kotłów jest węgiel kamienny do celów energetycznych typ 32.1 sortymentu orzech. Paliwem zastępczym jest mieszanka węgla kamiennego sortymentu orzech (70%) oraz węgla sortymentu miał (30%).

Kocioł grzewczy typu SAS MULTI jest niskotemperaturowym kotłem c.o. przystosowanym do wysokoefektywnego spalania węgla kamiennego sortymentu groszek. Płaszcz wodny kotła stanowi prostopadłościan o podwójnych ścianach, podzielony przegrodami wodnymi. Konstrukcja komory spalania umożliwia pracę kotła w dwóch trybach:

  • Palenia automatycznego,
  • Palenia zastępczego.